Josef Šporgy a jeho dílo

 

Josef Šporgy se narodil v roce 1973 v Sokolov√¨. Studoval v Chomutov√¨ pod vedením akademického socha√łe Kamila Sopka. Od roku 1992 se zú√®astnil a spolupracoval na mnoha výstav a socha√łských sympozií. V roce 2005 realizoval sochu z pískovce „Ko√łeny“ v Chomutov√¨. Socha je památníkem stoleté lípy poraŇĺené vandaly a zárove√≤ se v ní autor snaŇĺí vyvolat zamyšlení o lidských ko√łenech. Pro ZUŠ v Jirkov√¨ vytvo√łil pískovcové sousoší „Múza, talent a píle“, které má zobrazovat t√łi hlavní pilí√łe trvalého díla. V tvorb√¨ se v√¨nuje p√łedevším grafice - linoryty a sochání do d√łeva √®i kamene. Nám√¨tem je nej√®ast√¨ji lidské t√¨lo ale v√¨nuje  se  také  abstrakci.  Vyrábí  art-nábytek,  hudební dechové nástroje ze d√łeva (australské didgeridoo), loutky, kulisy, ilustruje knihy, realizoval obal CD pro hudební skupinu a vý√®et jeho d√¨l tímto nekon√®í .

 

 

 

„Na své cest√¨ socha√łské jsem musel neuposlechnout pár lidí, kte√łí m√¨ odrazovali, abych zanechal té pošetilosti a nezodpov√¨dnosti... o to víc jsem poslouchal svou váše√≤ a vrozené hleda√®ství a svého u√®itele profesora Kamila Sopka... setkání s ním ovlivnilo m√Ļj Ňĺivot,vzpomínám a d√¨kuju mu, a to i v t√¨Ňĺkých sebezni√®ujících chvílích, které hledání soch p√łináší vrchovat√¨ a neustále... jsem š¬Ěastný, Ňĺe mi tahle cesta byla nabídnuta, a dnes uŇĺ vím, Ňĺe bylo dob√łe se na  ní  vydat...  potkávám  na  ní  tv√Ļrce-zarputilé krásné barbary, nadšence, blázny a dobré lidi... psát o tv√Ļr√®ím  proŇĺitku  je  t√¨Ňĺké a moŇĺná nesmyslné, existuje mnoho „pravidel“ a nejcen√¨jší zkušenosti jsou ty vlastní,vycházíme-li z toho, Ňĺe zkušenost-proŇĺitek je nep√łenosný... p√łesto... poctivé pochybnosti o tv√Ļr√®ím procesu √®i jeho výsledku je p√łedpoklad k další moŇĺnosti, ov√¨√łil jsem, Ňĺe je t√łeba zkoušet a opakovat! ... nev√¨√łím, Ňĺe je vše jiŇĺ objeveno, moŇĺná chceme jen zaznamenávat nezaznamenatelné... a kdyŇĺ se mi rodí t√¨la soch pod rukama, jsem sám, chv√¨ju se touhou a nad√¨jí... a to je váše√≤ Ňĺít a tvo√łit.“

 

Výstavy:

1992 spolurealizace výstavy v plenéru "Prostor Zlín" ve Zlín√¨

1993 výstava grafik a plastik a keramiky,galerie P√Ļda,Chomutov

1995 spoluautorská výstava "Bláznova ve√®e√łe" galerie SKKS Chomutov
výstava grafik a plastik,galerie Kotelna,Jirkov

2000 výstava soch v plenéru,zahájení láze√≤ské sezony,Teplice
ú√®ast na výstav√¨ soch v plenéru,Atrium SKKS Chomutov
spoluautorská výstava soch,galerie Radni√®ní sklípek,Litvínov

2001 výstava soch v plenéru,zahájení láze√≤ské sezony,Teplice
výstava soch v plenéru,Valdštejnské slavnosti,Litvínov

2002 spoluautorská výstava soch,galerie Radni√®ní sklípek,Litvínov

2003 výstava soch v plenéru,zahájení láze√≤ské sezony,Teplice

2004 spoluautorská výstava soch,galerie Zlatý klenot,Chomutov

2005 spoluautorská výstavasoch a grafik,galerie Karla Havlí√®ka,Kada√≤

1997-2005 výstava soch zámek √ąervený Hrádek
spoluautorská I.výstava didgeridoo v √ąR,galerie Radni√®ní sklípek,Litvínov

2006 spoluautorská výstava soch a grafik,galerie T.G.Masaryka,Dob√łany
spoluautorská výstava soch a grafik,Café Rouge,Chomutov
výstava soch v plenéru,zahájení láze√≤ské sezony,Teplice
samostatná výstava soch a grafik,film.festival BBL,Tisá

2007 samostatná výstava grafik,√®ajovna park,Teplice
host na výstav√¨ soch Pupet Show,atrium SKKS,Chomutov
samostatná výstava soch a grafik na film.festivalu BBL,Komá√łí výška
spoluautorská výstava grafik,Café Rouge,Chomutov
uspo√łádání a ú√®ast na výstav√¨ "Rodinná šporgyho výstava" galerie Josefa Lieslera,Kada√≤

2008 spoluautorská výstava grafik,√®ajovna park,Teplice
spoluautorská výstava soch a grafik,m√¨stská v√¨Ňĺ,Jirkov
spoluautorská výstava grafik, VII.ro√®.performing festivalu ObnaŇĺeni,kostel sv. Ignáce,Chomutov

2009 spoluautorská výstava grafik,galerie Josefa Lieslera,Kada√≤
spoluautorská výstava grafik,VIII.ro√®. performing festivalu ObnaŇĺeni,kostel sv.Ignáce,Chomutov

2010 spoluautorská výstava grafik,"Páte√®níci" ,galerie Kryt,Klášterec n/O.
samostatná výstava grafik,√®ajovna Zen,Jirkov
spoluautorská výstava grafik,Café Rouge,Chomutov
spoluautorská výstava výtv.objekt√Ļ,IX.ro√®.performing festivalu ObnaŇĺeni-Sen,kostel sv.Kate√łiny,Chomutov

2011 samostatná výstava soch a grafik,Valdštejnské slavnosti,Litvínov
spoluautorská výstava grafik,"Linoryt 2011",galerie Radni√®ní sklípek,Litvínov
spoluautorská výstava soch a objekt√Ļ,X.ro√®.performing festivalu ObnaŇĺeni-Pr√Ļnik,kostel sv.Kate√łiny,Chomutov

 


Realizace soch ve ve√łejném prostoru:

2004-2005 návrh a realizace sochy "Ko√łeny.hledej své ko√łeny" pro m√¨sto Chomutov, /kámen-pískovec/
odhalení sochy dne: 28.10.2005, Chomutov

2007-2010 návrh a realizace sousoší: "Múza.Talent.Píle.-oslava tv√Ļr√®ích sil √®lov√¨ka."/kámen-pískovec/
odhalení sousoší dne: 23.10.2010, Základní um√¨lecká škola v Jirkov√¨


Ostatní:

1999-2006 realizace stavby:Orasínská Mohyla /kamenný objekt v p√łírod√¨/

2009 prezentace projektu Orasínská Mohyla na enviromentálním festivalu Urban-buran,KCzahrada,Praha

2006 návrhy a realizace kulis a loutek pro m√¨sto Kada√≤

2006 návrh a realizace obalu CD jazzové hudební skupiny Limbo

2009 ilustrace knihy Karla Rady"Flashback"nakladatelství Protis,Praha

2008-2010 návrhy a realizace hudební ceny "Sagitárus",Kada√≤

2007-2011 návrh a realizace výro√®ní ceny "Jirkovák" m√¨sta Jirkov

2009 návrh a realizace výzdoby interiéru kavárny Spirála,Chomutov

2010 lektorování I.√łezbá√łského kurzu v týdením stacioná√łi pro lidi se speciáními pot√łebami,Dobromysl,Srbe√®

2011 lektorování II.√łezbá√łského kurzu v týdením stacioná√łi pro lidi se speciálními pot√łebami,Dobromysl,Srbe√®

2008-2011 výtvarná spolupráce s ob√®anským sdruŇĺení Egeria Kada√≤

 

Socha√łská Symposia:

1994 ú√®ast na III.ro√®.soch.symposiu v Martin√¨vsi/kámen-pískovec/

1997 ú√®ast na I.ro√®. D√łevosochání na zámku √ąervený Hrádek/d√łevo/

1998 ú√®ast na II.ro√®. D√łevosochání na zámku √ąervený Hrádek/d√łevo/

1999 ú√®ast na III.ro√®.D√łevosochání na zámku √ąervený Hrádek/d√łevo/

2000 ú√®ast na IV.ro√®.D√łevosochání na zámku √ąervený Hrádek/d√łevo/

2001 ú√®ast na IX.ro√®. soch.symposia v Doksanech /kámen-pískovec/

       ú√®ast na V.ro√® D√łevosochání na zámku √ąervený Hrádek/d√łevo/

2002 ú√®ast na III.ro√®. mezinárodního soch.symposia T√łinecké dny um√¨ní,T√łinec/kámen- pískovec/

        ú√®ast na X.ro√®. soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

2003 ú√®ast na XI.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

2004 ú√®ast na XII.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

        ú√®ast na I.ro√®. soch.symposia v Rýchorách

2005 ú√®ast na XIII.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

2006 ú√®ast na XIV.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

2007 ú√®ast na XV.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

2008 ú√®ast na XVI.ro√®.soch.symposia v Doksanech/kámen-pískovec/

        ú√®ast na I.ro√®.√łezbá√łského symposia v Abertamech/d√łevo/

2011 ú√®ast na IX.ro√®.soch.symposia v Bolebo√łi/d√łevo/

        ú√®ast na III.ro√®.√łezbá√łského symposia v Abertamech

2012 ú√®ast na I.ro√®.soch.symposia na Lesné/d√łevo/ 

        ú√®ast na I.ro√®.soch.symposia v Hrušovanech/d√łevo/

        ú√®ast na IV.ro√®.√łezbá√łského symposia v Abertamech/d√łevo     

2013 ú√®ast na soch.symposium Mariánská /d√łevo/

       ú√®ast na II.ro√®.soch symp. Lesná/d√łevo/

       ú√®ast na √łezbá√łském symposiu DrouŇĺkovice /d√łevo

       ú√®ast na V.ro√®.√łezb.symp. Abertamy /d√łevo

       ú√®ast na XI.ro√®.soch symp.Bolebo√ł /d√łevo